Visie

Impuls 08Met een nieuw team , en een nieuwe missie, zullen onder andere volgende  bouwstenen vanaf september ’17 vorm krijgen:

Handelingsgericht werken

Maatwerk is het uitgangspunt voor een begeleidingstraject

Schoolnabij

Vertrouwen – veiligheid : co creatie / evenwaardige partners

Driehoek PBD/ CLB / SCHOOL

Wat is Impuls?

Impuls is een ondersteuningsnetwerk waarin ondersteuningsteams, samen met de scholen regulier onderwijs een Impuls willen geven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en aan leerkrachten met ondersteuningsnoden hieromtrent. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften én hun leerkrachten, kunnen scholen vanaf 1 september 2017 beroep doen op expertise en know how in een ondersteuningsnetwerk naar keuze, om zo samen op zoek te gaan naar de best passende ondersteuning.

Als school aansluiten bij Impuls?

Indien je school in het werkingsgebied valt van Impuls, willen en kunnen we je school ook begeleiden. Elke school regulier onderwijs moet zich immers aansluiten bij een ondersteuningsnetwerk naar keuze en dit voor 30 juni 2017. Of wil je enkel begeleiding voor type 2, type 4, type 6 of type 7 auditief?