Ondersteuning

Bij zowel vragen naar ondersteuning in het kleuter en het lager onderwijs, als naar ondersteuning in het secundair onderwijs (en DBSO) , zoeken we naar een gepast antwoord en bijhorend aanbod.

Dit aanbod kan leerlinggericht zijn, maar zal in het belang van de kinderen ook zoveel mogelijk leerkrachtgericht zijn.

Ondersteuning is niet langer vast (en dus beperkt) in tijd, frequentie en hoeveelheid. In het samenwerkingsverband zal, na overleg, bepaald worden  hoeveel, hoe lang en welk soort ondersteuning wenselijk is voor de leerling en/of voor leerkracht(en).

Ondersteuning kan voor leerlingen met (ernstige)

  • Leermoeilijkheden
  • Gedragsproblemen
  • Mentale achterstand
  • Motorische beperkingen
  • Visuele beperkingen
  • Auditieve beperkingen en taalontwikkelingsstoornissen (STOS)
  • Autisme - ASS

Ook leerlingen (en hun ouders) die kiezen voor een inclusief traject (met een individueel aangepast curriculum) kunnen begeleiding krijgen vanuit Impuls.

Indien we bepaalde expertise niet meteen in huis hebben , kunnen we deze expertise ook bij collega’s uit naburige netwerken raadplegen. Zo zullen we voorlopig voor de begeleiding van o.a. leerlingen met type 6 –onderwijsbehoeften (blinden en slechtzienden) beroep doen op collega’s in dit grotere informele netwerk.