Kernopdrachten

Impuls 04We staan in voor de kwaliteitsvolle begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften , van hun leerkracht(en) én schoolteam. De zorgvragen van de leerlingen overstijgen de brede basiszorg en de verhoogde zorg die in de school geboden kan worden. De begeleiding vanuit Impuls vertrekt dus steeds vanuit fase 2 en fase 3 van het zorgcontinuüm.

Via multidisciplinaire begeleiding benaderen we de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van leerkracht(en): zo zetten we in op paramedische ondersteuning (logopedie, kinesitherapie, orthopedagogie en ergotherapie) en /of op onderwijsgerichte ondersteuning (leerkrachten basisonderwijs / leerkrachten secundair onderwijs).

Structurele samenwerking met CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding)  en PBD (pedagogische begeleidingsdienst) is inherent aan de werking. Dit is noodzakelijk voor o.a.  afstemming van ondersteuning in fase 0/1, afstemming van ondersteuningsnoden van de leerkracht / schoolteam.

Als school aansluiten bij Impuls?

Indien je school in het werkingsgebied valt van Impuls, willen en kunnen we je school ook begeleiden. Elke school regulier onderwijs moet zich immers aansluiten bij een ondersteuningsnetwerk naar keuze en dit voor 30 juni 2017. Of wil je enkel begeleiding voor type 2, type 4, type 6 of type 7 auditief?