Ondersteuningsnetwerk

Wat is Impuls?

Impuls is een ondersteuningsnetwerk waarin ondersteuningsteams, samen met de scholen regulier onderwijs een Impuls willen geven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en aan leerkrachten met ondersteuningsnoden hieromtrent. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften én hun leerkrachten, kunnen scholen vanaf 1 september 2017 beroep doen op expertise en know how in een ondersteuningsnetwerk naar keuze, om zo samen op zoek te gaan naar de best passende ondersteuning.

Kernopdrachten

We staan in voor de kwaliteitsvolle begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften , van hun leerkracht(en) én schoolteam. De zorgvragen van de leerlingen overstijgen de brede basiszorg en de verhoogde zorg die in de school geboden kan worden. De begeleiding vanuit Impuls vertrekt dus steeds vanuit fase 2 en fase 3 van het zorgcontinuüm.

lijntjes
Judith Verhaert
School aansluiten bij Impuls?

Indien je school in het werkingsgebied valt van IMPULS ,willen en kunnen we je school begeleiden. De ervaringen, die dit team opbouwde, vanuit GON en (PRE)-Waarborg worden gebundeld en verder versterkt.

Visie

Met een nieuw team , en een nieuwe missie, zullen onder andere volgende  bouwstenen vanaf september ’17 vorm krijgen: Handelingsgericht werken Maatwerk is het uitgangspunt voor een begeleidingstraject Schoolnabij Vertrouwen – veiligheid : co creatie / evenwaardige partners Driehoek PBD/ CLB / SCHOOL